”Ingen skaber alene” har kunstneren Sonja Ferlov Mancoba udtrykt – se https://femininelivsprincip.dk/faelles-indsats/. Den primære inspiration til  femininelivsprincip.dk kommer fra en nordisk kvinde-cirkel. Vi er seks kvinder fra Danmark, Norge og Sverige, som mødes 3-4 gange om året. Sammen undersøger vi, hvad samskabelse er – hvad vil det sig at være et “vi” i en skabende proces? Vi arbejder uden formel ledelse, for skiftene i ledelse og initiativ sker dynamisk. Efterhånden har vi erfaret en del om samskabelse i et felt – om nødvendigheden af opmærksomhed på det, som opstår her og nu, om at målet må træde i baggrunden, om at vi SKAL forholde os til modstanden.

Vi har alle gennemført et intenst 3-årigt efteruddannelsesforløb kaldet Sustainable Co-creation, faciliteret af Steen Hildebrandt og Michael Stubberup med udgangspunkt i deres bog: Bæredygtig ledelse – Ledelse med hjertet (Gyldendal Business 2010/2014). Forløbet blev til med input fra Otto Scharmer og Presencing Institute, MIT, Boston – se presencing.org.

Flere af os har parallelt med dette deltaget i en masterclass i Social Presencing Theatre, faciliteret af Arawana Hayashi – searawanahayashi. Social Presencing Theatre er en kropslig disciplin, der kultiverer opmærksomhed og undersøger ”a true move”: 

Awareness gives us leverage. It gives birth to insight, innovation and skillful action. Something fresh crystallizes out of open perception that can then be put into action. We call this action a ‘true move’. The insight that arises from this place can energize significant action in the world – action aligned with greater meaning and purpose. ……. A true move celebrates ‘not knowing’. It cuts through business as usual. A true move is one that arises from awareness of the ‘field’. It arises from a bigger arena than our own small, personal perspective
(Arawana Hayashi, Advanced SPT-manual, 2013).

····

Flere indlæg på femininelivsprincip.dk er samskabt med andre bidragsydere, og forfatterne til teksten vil da fremgå forneden i indlægget.

Marianne Bo Paludan er den primære skribent, som – med mindre andet er angivet – også står bag de fleste fotos. Se mere om Marianne her: linkedin.com/in/mariannebopaludan

Jeg skylder Kaja Storeide en stor tak, idet hun er en kontinuerlig sparringspartner og en kritisk-kreativ medlæser på mange indlæg. Se mere om Kaja herlinkedin.com//kaja-storeide

Ansvar

Det femininelivsprincip.dk drives som et “not for profit”-projekt og er designet af Marianne Bo Paludan. Siden er bygget med WordPress. Du kan læse mere om ideen bag her https://femininelivsprincip.dk/det-feminine-livsprincip/

Medansvar

Alt indhold på denne blog er underlagt ”Creative Commons-licensen”. Det betyder, at du kan dele og distribuere indholdet i hvilket som helst format – så længe du opfylder de fastsatte kriterier. Læs mere hercreative commons