Vad ska vi prata om idag?, spørger Annika sin mor, Gerd Göran. Det er lørdag, og de har sat sig i den blå sofa. Gerd er kunstner og har rundet 103 år. Hver lørdag mødes de i den blå sofa til en samtale, som optages. Annika deler den på sin vlog. Emnerne er meget forskellige. Forleden handlede det om opmærksomhed. Jeg har mødt Annika på Zoom til en samtale om, hvad det egentlig er, samtalerne i den blå sofa kan?

De fleste af os taler med flere mennesker i løbet af en dag. Mange gange taler vi til – og det er heller ikke ualmindeligt at tale forbi hinanden. Jeg stødte forleden på udsagnet, at den mundtlige samtale – live on stage – er blevet en eksotisk kunstart, som færre og færre magter i vores small-talk informationssamfund, hvor, kunne man tilføje, samtalen nærmest er blevet reduceret til et kommentarfelt! Lyttekvaliteten er ofte ikke overbevisende, og der er sjældent i den mundtlige samtale en invitation til at undre sig.

Jeg spørger Annika, hvordan ideen til at mødes med mor Gerd live on stage i den blå sofa opstod? Hun forklarer, at i begyndelsen optog bare hun sig selv. Ikke i den blå sofa men i drivhuset, hvor hun reflekterede over et emne, hun var optaget af. Udgangspunktet var lederskab i et kunstnerisk perspektiv. Men hun kunne mærke, at det ikke rigtig virkede – at energien ikke var den rigtige. Det blev for abstrakt. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at tale med nogenså vloggen blev en samtale og ikke en enetale, fortæller Annika. Valget faldt hurtigt på mor Gerd. Vi deler jo hverdagen, så jeg tror, jeg tænkte, at emnerne ville vokse ud af det fælles hverdagsliv, forklarer Annika. Hun bor i sit barndomshjem, Sångshyttan, i Hellefors, sammen med sin mand, Bengt, og mor Gerd.

Samtalerne hedder faktisk Conversations in the blue sofa, for Annika skriver på engelsk – se:  sångshyttanart.se/vlog. Gerd og Annika taler dog sammen på svensk – men Annika laver undertekster på engelsk på vloggen.Transskriberingen tager tid, men det viser, at der er en ambition, forklarer Annika.

Nogle gange redigerer Annika filmen, men det er efterhånden sjældent. Gerd ser altid filmen, før den uploades på vloggen.

Hver uge er der nye emner. Jeg spørger Annika, hvordan de bliver til? Annika forklarer, at et emne nogle gange kan dukke op i ugens løb. Og så bliver Gerd og Annika enige om, at det vil de tale om på lørdag. Men ofte opstår emnet spontant, når de har sat sig i den blå sofa og tændt for kameraet. Vi övar inte, siger Annika. 

En autentisk samtale er mere end bare samtalens emne.  En autentisk samtale handler om samspil og opmærksomhed på den anden. Om den andens placering i samtalen og opmærksomhed på, hvad samtalen gør ved den anden. En autentisk samtale handler om opmærksomhed på samtalens kontekst – om hvad der sker i samtalerummet.

Den blå sofa udgør det fysiske samtalerum – bag den blå sofa hænger Gerds billeder. Jeg reflekterer over, hvad det ydre rum betyder for samtalerummet. Annika forklarer, at hun er blevet opmærksom på, at den blå sofa er vigtig for samtalerne. Jag visste inte, siger hun. Det er en vigtig ramme. Som Annika og Gerd vender tilbage til. Man ved, at samtalerne er i den blå sofa. Er det mon gentagelsen – og genkendeligheden – som gør, at Gerd og Annika kan give stemme til hinanden? For sådan opleves det.

Jeg spørger Annika, hvad det betyder for samtalen, at den optages – at der er et publikum? At vi gør os umage, siger Annika. Hvis ikke samtalerne havde været en del af vloggen, havde hun og Gerd ikke mødtes på samme måde. ’Publikum’ er altså til stede, ikke fysisk men gennem Annika og Gerds opmærksomhed. Ind imellem mister Annika og Gerd vel kontakten til ’publikum’ i samtalen, tænker jeg. Hvad mon der sker i det øjeblik? Hvordan genetableres kontakten?

Jeg oplever samtalen som en slags relations-massage, hvor man masserer hinanden og alt det, som relationen består af. Hvis samtalen har en intention, har den potentiale til at blødgøre relationen og gøre hverdagssamværet mere smidigt. Annika siger: Jag har blivit snällare. Og forklarer, at samtalerne i den blå sofa har fordybet relationen mellem hende og Gerd.

Gerd og Annika træder ud af det vante spor for at sætte sig sammen og udforske noget særligt sammen. Netop den handling har potentiale til at åbne til noget større.

I den blå sofa stiller Annika spørgsmål, og Gerd deler sine refleksioner. Står Annika i skyggen? spørger jeg. Jeg bliver synlig, idet jeg holder samtalen… Jag blir synlig för mig själv, siger Annika. Det er en træningsbane, som Annika kan bruge i andre sammenhænge. Opmærksomhedskvaliteten er i gang med at ændre sig, fornemmer hun.

For at man kan mødes i en samtale, må man læne sig ind mod den anden. Man må turde få en form for fælles krop for en stund. Man må overgive sig til en slags duet, hvor man både inspirerer og spejler hinanden i samtalens bevægelser. Når det lykkes, har samtalen mulighed for at skabe fordybet resonans og generere nye indsigter. 

Til sidst taler Annika og jeg om, hvordan samtalerne i den blå sofa måske kunne udvikle sig. Kunne man forestille sig, at mor Gerd stiller spørgsmål til datter Annika? Absolut, siger Annika. Vi brainstormer lidt om, hvordan de kan udfordre samtalerne og hinanden. Hvordan ville det være, hvis man forestiller sig, at samtalen har en farve, spørger jeg. Blå, måske? For at undersøge, om samtalerummet faktisk kan tale gennem os?