Kairos er et gammelt græsk ord for tid og betyder det “rette og gunstige øjeblik” eller ”uovertrufne tidspunkt”. De gamle grækere havde to ord for tid: Kronos og Kairos. Kronos refererer til den kronologiske eller målbare tid: ”tid er penge”. Mens Kairos kan defineres som opmærksomhed på det nuværende øjeblik, hvorved muligheden for spontan indsigt opstår. Kairos er dybdetid. Kronos udtrykker en kvantitativ forståelse af tid, hvor Kairos altså refererer til kvalitativ tid.

En cyklisk tidsopfattelse vil åbne for dybdetid, hvor det langsomme tempo værdsættes. Altså Kairos-tid, hvor der er opmærksomhed på stilhed og det bevidst at bruge den pause, som kan opstå. En slags kreativ venten. Processer, som har fokus på kultivering, modning og forberedelse til spiredygtighed, er knyttet til det, som sker i jorden om vinteren. Vi oplever det som passivt – men det er det langt fra. Der er blot tale om en langsom og nedadgående aktivitet. Den finder sted, før frøet eller løget sprækker, rodfæster sig og spirer.

Nuet er råmaterialet. Når nuet er råstoffet, er der fokus på at kunne rumme og afvente og altså have sans for timing. Timing beskriver det at have intuitiv fornemmelse for at udføre en handling på det tidspunkt eller på den måde, som er mest livgivende. Befrugtningens øjeblik er det ultimative eksempel på dette. Det feminine princip har rum for de processer, som er kendetegnet ved efterår og vinter – forfald og “død”, som giver plads til det nye. Mens det maskuline princip bevæger sig frem og tilbage mellem forår og sommer med fokus på vækst, resultat og progression. 

Den cykliske rytme er vigtig, for den handler om opmærksomhed på skift mellem faser. Om opmærksomhed på overgange og vigtigheden i at kunne navigere i overgangene. Halvdelen af jordens befolkning lever med den cykliske rytme i kroppen. Derfor har mindst halvdelen af jordens befolkning en intuitiv viden om, at ingen af årstiderne eller faserne kan undværes! Det er en intuitiv viden, som handler om balance. Når erantissen spirer og blomstrer allerede tidligt i januar, så fortæller den lille løgplante os, at kloden også er en del af en større cyklus, hvor et skifte er i gang, og balancen er udfordret. Når erantissen spirer og blomstrer allerede tidligt i januar, så opstår muligheden for spontan indsigt. For den lille løgplante kalder på den fælles fornemmelse for cyklisk rytme og tidsopfattelse, som har helt afgørende betydning for, om vi opfatter os som en del af naturen og mærker de gradvise ryk i dens balance……..

Note: Teksten er delvist samskabt med Kaja Storeide.